ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ НА ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Тетяна Георгіївна Затонацька, Андрій Володимирович Ставицький

Анотація


Затонацька Т. Г., Ставицький А. В. Вплив соціальних видатків на показники економічного розвитку країни.

 

Досліджено вплив соціальних видатків на показники економічного зростання. Доведено, що окремі соціальні видатки гальмують економічне зростання у короткостроковому періоді.

 

Zatonatska T., Stavytskyy A. The infl uence of social expenditures on parameters of economic development of the
country.

 

The influence of social expenditures on economic growth is investigated. It is proved that some social expenditures slow down the economic growth in the short-term period.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : Моногр. – К. : Наук, думка, 2006. – 432 с.

Нуреев Р. М. Развитие человеческого капитала как реальная альтернатива сырьевой специализации страны // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2007. – Т. 5. – № 3. – С. 111–129.

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : В 3 т. –Т. 3 : Конкурентоспроможність української економіки / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл. кор. НАН України Б. Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – 556 с.

Черняк О. І., Ставицький А. В. Динамічна економетрика. – К., 2000. – 120 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019