ВЕКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ

Ліана Федорівна Вербич

Анотація


Вербич Л. Ф. Вектори модернізації українського ринку державних цінних паперів в умовах міжнародної мобільності капіталу.

 

Проаналізовано сучасний стан та проблеми функціонування ринку державних цінних паперів України в умовах міжнародної мобільності капіталу та окреслено основні вектори його модернізації.

 

Verbych L. Vectors of modernization of Ukraine government securities market in the international mobility of capital conditions.

 

Analyzed current state and problems of development Ukraine government securities market in the international mobility of capital conditions and outlined it main vectors of modernization.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гладій І. Й. Регіоналізація світового ринку : євро інтеграційний аспект. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 258.

Економічні проблеми ХХІ століття : міжнародний та український виміри / За ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.

Литвиненко Л. Т. Рынок государственных облигаций. – М. : Финстатинформ, 1997. – 108 с.

Мертенс А. Рынок облигаций : структура и инструменты // Финансовый директор. – 2002. – № 2. – С. 24.

Кейнс ДЖ.М. Общая теорія зайнятости, процента и денег. Пер. с. англ.. – М. : Гелиос АРВ, 2002. – 352 c.

Mapping the Global Capital Market Third Annual Report, January 2007. – Режим доступу : hhtp://www.mckinseyquarterly.com.img/gua.

Власть, государство и элиты в современном обществе : Сб. научных трудов / Под ред. А. В. Дуки, В. П. Мохова. – Пермь : Пермский государственный технический университет, 2005. – С. 258.

Державний та гарантований державою борг України за станом на 31.12.2009. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/fi le/link/239975/ fi le/SDebt_31_12_2009n.pdf

Другопольський О. Державні запозичення в контексті розвитку національного ринку цінних паперів // Вісник ТНЕУ. – 2008. – № 5. – C. 139–145.

Бюлетень НБУ. – 2009. – № 3. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Publication/ econom/Buleten/2010/bull_01-10.pdf.

Башко В. Державні запозичення в Україні : оцінка потреб і пропозиції щодо структури // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 75 – 87.

International Monetary Fund. Global Financial Stability Report. – April 2006. – Режим доступу : http://www.imf.org. /annual_reports.

Ермаков А. Ликвидность рынков государственных ценных бумаг и методология ее исследования // Финансовый бизнес. – 2001. – № 10. – C. 19–22.

Річний звіт Національного банку України за 2007 рік. – Режим доступу : www.bank.gov. ua. / Publication/of_vydan/Annual%20Reports/A_ report_2007.pdf.

Бюлетень НБУ. – 2009. – № 3. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Publication/ econom/Buleten/2009/bull_03-09.pdf.

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку : В 3 т. / За ред. чл.-кор. НАН України А. І. Даниленка. – Т. 2. – К. : Фенікс, 2008. – 442 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019