АКТИВІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ІЗ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Олександр Валерійович Дзюблюк

Анотація


Дзюблюк О. В. Активізація банківського кредитування малого та середнього бізнесу в системі заходів із подолання фінансово-економічної кризи.

 

Обґрунтовано основні напрямки створення з боку банківської системи України необхідних грошово-кредитних стимулів для забезпечення економічного зростання і розви- тку малого і середнього бізнесу. Визначено цілі, принципи і механізми реформування системи банківського кредитування. Сформульовано основні заходи, необхідні для забезпечення активної участі банківської системи країни у формуванні інвестиційних ресурсів підприємств малого і середнього бізнесу.

 

Dzyublyuk O. Activation of the bank crediting of small and middle business in the system of measures from overcoming of financial-economic crisis.

 

Basic directions of creation from the side of the banking system of Ukraine of necessary money-and-credit stimulus for providing of the economy growing and development of small and middle business are grounded. Aims, principles and mechanisms of reformation of bank crediting system are defined. Basic measures for providing of active participation of the banking system in forming of investment resources of enterprises of small and middle business are formed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Чибисов А. А. Проблемы банковского кредитования малого бизнеса // Финансы и кредит. – 2010. – № 6. – С. 41–47.

Бобров Є. А. Сучасний стан і перспекти ви розвитку кредитування малого бізнесу // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 103–108.

Краевая А. Проблемы рынка кредитования в Украине // Банковская практика за рубежом. – 2008. – № 6. – С. 66–72.

Афанасьева О. Н. Проблемы банковского кредитования реального сектора экономики // Банковское дело. – 2004. – № 4. – С. 34–37.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.