ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Яна Георгіївна Бучковська

Анотація


Бучковська Я. Г. Фінансування дошкільної освіти в Україні.

 

Визначено роль дошкільної освіти у процесі становлення особистості. Проведено аналіз фінансування дошкільної освіти на державному та місцевому рівнях.

 

Buchkovska Ya. Financing of preschool education in Ukraine.

 

The role of preschool education in the making of personality is determined. The financing of preschool education on state and local levels is analysed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

Про освіту : від 23.05.1991р. №1060-12. – Закон України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1060-12.

Про дошкільну освіту : вiд 11.07.2001 № 2628-III. Закон України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=2628-14.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Самойлик К. Дошкільна освіта – перша сходинка до школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.komunist.com.ua/ article/21/33_u.htm.

Інформація Комітету Верховної Ради України з питань бюджету [Електроннийресурс]. – Режим доступу : http://budget.rada.gov.ua.

Офіційний сайт Хмельницької міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.khmelnytsky.com/index.php?option=com_co ntent&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=36.

Рішення Про бюджет міста Хмельницького на 2010 рік № 2 від 26.05.2010 р. тридцять шостої сесії Хмельницької міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.khmelnytsky.com/index.php?option=com_c ontent&view=article&catid=226%3A----26052010- &id=3060%3A02-2010-&Itemid=36.

Найбільша черга на дошкільні заклади існує в Хмельницькому [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://strimex.vsevesti.net/go/ru/ article/id/741520/najbilisha-cherga-na-doshkilinizakladi-isnue-u-hmelinitsikomu.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019