ДОСВІД КНР З РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Вікторія Вікторівна Клімчик

Анотація


Клімчик В. В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та залучення іноземних інвестицій.

 

Проаналізовано механізм регулювання зовнішньоекономічних відносин КНР та його еволюцію на певних етапах входження країни у світове господарство. Акцентовано увагу на особливостях фінансового регулювання державою зовнішньоторгівельної діяльності, залучення іноземних інвестицій та використання фінансових важелів і стиму- лів у процесі реформування економіки.

 

Klimchyk V. The external activity regulation and foreign investments involvenment.

 

The mechanism of regulation of external relations of the Chinese People’s Republic and it’s evolution on some stages of integration into the world economy is analised. There is paid attention in the article to the peculiarities of financial regulation of foreign trade activity by government, foreign investments involvement and using financial leverages and incentives in the process of reforming the economy.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Будкін В. С. Новітні тенденції міжнародного поділу праці в контексті оптимізації включення до нього української економіки : Збірник наукових праць. – Випуск 50 / Відп. ред. В. Є. Новицький. – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2006.

Україна в процесах міжнародної інтеграції / За ред. В. Р. Сіденка. – Х. : Вид-во “Форт”, 2003. – 280 с.

Юн Хун. Реформа внешней торговли Китая : ближе к стандартам ГАТТ // МЭиМО. – 1992. – № 9. – С. 76–80.

Dumas Ch. China and America : A Time of Reckoning. – London : Profi le Books, 2008. – Р. 800.

Опыт стран-членов ВТО по защите национальных интересов на внутреннем и внешнем рынках / Руковод. авт. коллект. член-корр. РАН, проф. И. С. Королев // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 8. – С. 12–128.

Карлаусов В. Китай : антикризисный потенциал экономики и меры борьбы с мировым кризисом // Вопросы экономики. – 2009. – № 6. – С. 125–136.

Комарніцька О. П. Історико-науковий аналіз з митно-тарифного регулювання у контексті світової наукової думки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov. ua.

Дані міністерства комерції КНР. www. chinamarket.com.cn.

Цзян Йенхуа. Экономическое развитие Тайваня : вызовы времени и поиск ответов. // Российский экономический журнал. – 2002. – № 3. – С. 63–70.

Чжу Хуншень. Система оподаткування іноземних інвестицій в КНР//ЕУ. – 1994. – № 10. – С. 67–70.

Величко В. Розробка теоретичних засад перехідної економіки Китаю та їх регіональний аспект. // Економіка України. 2009. – № 7. – С. 49–62.

В. Карлаусов, Д. Калашников. Государственная поддержка предпринимательства в условиях вступления Китая в ВТО // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – № 3. – С. 24–30.

Новоселов Л. Новейшие проблемы государственного регулирования инвестиционной сферы в КНР // Российский экономический журнал. – 2007. – № 11–12. – С. 62–73.

Чен Еньфу, Лі Сінь. Порівняльні дослідження перехідної економіки у Китаї та Східній Європі // Економічна реформа. – 2002. – № 12. – С. 38.

Суэтин А. Кто же будет расплачиваться? (О книге И. Дюма “Китай и США : время расплаты”) // В. Э. – 2009. – № 6. – С. 151–155.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019