ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Альона Миколаївна Дишлева

Анотація


Дишлева А. М. Фіскальний потенціал податку на прибуток підприємства в Україні.

 

Проаналізовано сучасний стан надходжень податку на прибуток підприємств до державного бюджету України. Досліджено зарубіжний досвід та надано пропозиції щодо підвищення ефективності формування та використання фіскального потенціалу податку на прибуток підприємств в Україні.

 

Dyshleva A. Fiscal potential of the corporate income tax formation in Ukraine.

 

Current state of the corporate income tax contributions into the national budget is analysed. International practice is studied and some propositions are put forward to increase efficiency in fiscal potential of the corporate income tax formation in Ukraine.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Педь І. В., Гусак О. Ю. Тенденції розвитку Європейського Союзу в податковій сфері в умовах інтеграції // Зовнішня торгівля : право та економіка. – 2007. – № 6(35). – С. 144–152.

Taxation trends in European Union – Data for the EU Member States and Norway. – European Commission. – Luxemburg : Offi ce for Offi cial Publications of European Communities.– 2009 – 384 pp.

Алисенов А.С. Налог на прибыль : опыт применения в России и Казахстане // Вестник Московского университета. – 2009. – № 1. – С. 50–58.

Дадашев А. О стимулирующем потенциале налоговой политики // Экономист. – 2009. – № 8. – С. 45–50.

Пансков В. Г. О налоговом стимулировании инвестиционной деятельности // Финансы. – 2009. – № 2.– С. 37–42.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfi n.gov.ua.

Офіційний сайт Держкомстату України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua.

Нікітішин А. О. Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 38–45.

Тропіна В. Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства. – К. : НДФІ, 2008. – 368 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019