ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОВИМІРНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

Анетта Зелінська

Анотація


Зелінська А. Застосування багатовимірного порівняльного аналізу для оцінки збалансованого розвитку.

 

Розглянуто застосування багатовимірного порівняльного аналізу для оцінки збалансованого рівня розвитку. Розроблено концепцію збалансованого розвитку на підставі поєднання методів дендритів та клястрів.

 

Zelinska A. The application of multidimensional comparative analysis for estimation of balanced development.

 

The issues that concern the application of multidimensional comparative analysis for estimation of balanced development level are examined. The concept of balanced development is developed on the basis of dendrite and cluster methods combination.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Kozłowski S., Czy transformacja polskiej gospodarki zmierza w kierunku rozwoju zrównowa-żonego, [w:] Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, t. I, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1996.

Mazurski K. R., Nasilenie zanieczyszczenie środowiska Polski w ocenie ilościowej, [w:] Problemy terenów zanieczyszczonych w Europie Środkowej i Wschodniej, Race News Special Issue, Katowice 1999.

Zielińska A., Sej-Kolasa M., Excel w statystyce, materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019