АКТУАЛЬНІ КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ТНК В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Інна Ігорівна Іванова

Анотація


Іванова І. І. Актуальні конкурентні стратегії ТНК в умовах економіки знань.

 

Проведено аналіз основних конкурентних стратегій за М. Портером та М. Трейси і Ф. Вірсем. На основі класичних теорій з урахуванням поправки на особливі умови економіки знань виведено чотири актуальні стратегії та складено їх у двофакторну модель.

 

Ivanova I. Competition strategies in the conditions of economy knowledges.

 

The analysis of basic competition strategies after M. Porter and M. Treysi and F. Virsem is conducted. On the basis of classic theories taking into account amendment on the special terms of economy knowledges four actual strategies are shown out and they are made in a two-factor model.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. – М. : ОАО Типография “Новости”, 2000. – 256 с.

Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємств. – К.: ВД “Знання”, 2009. – 360 с.

Кобиляцький Л. С. Управління конкурентоспроможністю. – Навч. посібник. – К. : Зовнішня торгівля, 2003. – 304 с.

Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. – СПб. : Питер-Пресс, 1999. – 514 c.

Портер М. Кокуренция : Пер. с англ. – М. : ИД “Вільямс”, 2002. – 406 с.

Портер М. Стратегія конкуренції : Пер. з англ. – К. : Основи, 1997. – 390 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.