ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Віра Мирославівна Кміть

Анотація


Кміть В. М. Правові аспекти забезпечення ефективності податкового регулювання в Україні.

 

Висвітлено проблеми неузгодженості, недосконалості та нестабільності податкового законодавства України, які мають негативний вплив на ефективне функціонування механізму справляння податкових платежів та формування цивілізованих правовідносин між суб’єктами податкового права.

 

Kmit V. Legal aspects of providing of tax adjusting efficiency in Ukraine.

 

It is elucidated the problems of inconsistency, imperfection and instabilities of tax legislation of Ukraine, which has a negative influence on the effective functioning of mechanism of correction of tax payments and forming of the civilized legal relationships between tax legal subjects.

 


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. №168/97-ВР. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?page=6&nreg.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)” від 01.07.2009 р. № 757-р // Офіційний вісник України. – 2009. – № 52. – Ст. 1797 (пункт 2 Розпорядження втратив чинність). – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/newsnpd.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на додану вартість” від 17.07.2009 р. № 838- р // Офіційний вісник України. – 2009. – № 55. – С. 1919 (Розпорядження втратило чинність). – Режим доступу : http:// www.kmu.gov.ua/control/newsnpd.

Лист ДПА України “Про податок на додану вартість” з урахуванням вимог розпорядження Уряду від 01.07.2009 р. № 757-р” від 15.07.2009 р. № 14927/7/16-1517. // Вісник податкової служби України. – 2009. – № 28.

Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.96 р. № 254/96-ВР. – Режим доступу : http://constitution.org.ua.

Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р. № 1251-XII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1251-12.

Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. № 2181-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?page=5&nreg=2181-14.

Указ Президента України “Про зупинення дії пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 757-р та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 838-р” від 04.09.2009 р. № 706/20092. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ documents/9799.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання адміністрування податку на додану вартість” від 09.09.09 р. № 1120-р. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.

Лист ДПА України “Про розпорядження Уряду від 09.09.2009 р. № 1120-р” від 21.09.2009 р. № 20400/7/16-1517. – Режим доступу : http://www.dpa.dp.ua/section.phtml.

Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затверджений наказом ДПА України від 30.05.1997 р. № 166. – Режимдоступу : http://www. dpa.dp.ua/section.phtml?l1=21&l2=118&l3=11001.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Питання Загального реєстру податкових накладних” від 23.09.2009 р. № 1178-р (дію Розпорядження зупинено згідно з Указом Президента № 872/2009 від 29.10.2009 р.). – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg.

Закон України “Про державну податкову службу в Україні “ від 04.12.1990р. №509-XII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?page=2&nreg=509-12.

Указ Президента України “Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. № 1178-р.” від 29.10.2009 р. № 872/2009. – Режим доступу : http://www. president.gov.ua/documents/9996.

НДС “по-кабминовски”-6 : не все так гладко, как хотелось бы // Бухгалтерия. – 2009. – № 29. – С. 33–36; № 32. – С. 8. – Режим досту- пу: http://www.buhgalteria.com.ua/sh3.html.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану дій з поліпшення адміністрування податків” від 14.10.09 р. № 1217-р. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1095.5381.

Лист Міністерства юстиції України “Щодо незаконності наказів ДПАУ” від 05.10.2009 р. № 24-7/200. – Режим доступу : http://news.yurist-online.com/laws/7619/.

http://www.rbc.ua/rus/top/show/vsemirnyy_ bank_v_ukraine_30102009.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019