УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Степан Павлович Дусяк

Анотація


Дусяк С. П. Удосконалення механізму пільгового оподаткування доходів фізичних осіб у умовах фінансової кризи.

 

Розглянуто фіскальну та регулюючу роль податку з доходів фізичних осіб в умовах фінансової кризи. Визначено основні недоліки механізму надання податкового кредиту при оподаткуванні доходів фізичних осіб. Запропоновано шляхи удосконалення та підвищення ефективності оподаткування доходів фізичних осіб.

 

Dusyak S. Improvement of the mechanism of personal income taxation in the conditions of financial crisis.

 

The fiscal and regulative role of the personal income tax in the conditions of financial crisis is considered. The basic failings of the mechanism of the tax credit granting are presented. The ways of improvement and increasing of efficiency of personal income taxation are offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : Монографія. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 371 с.

Каламбет С. В., Буряковський В. В., Кухарєва О. О. Податкове регулювання доходів фізичних осіб : Моногр. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – 130 с.

Річні звіти про виконання ЗБУ по доходах. – Офіційний веб-сайт Комітету ВРУ з питань бюджету. – Режим доступу : http://budget. rada.gov.ua/.

Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Пояснювальна записка до звіту про виконання ДБУ за 2006 рік. – Офіційний веб-сайт Комітету ВРУ з питань бюджету. – Режим доступу : http://budget.rada.gov.ua/.

Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 року № 889-IV. – Режим доступу : //http://zakon.rada.gov.ua/.

Діяльність Державної податкової служби України за 2006 рік : Статистичний бюлетень / Відпов. за вип. В. І. Ніколайченко. – К. : ДПА України, 2007. – 132 с.

Діяльність Державної податкової служби України за 2007 рік : Статистичний бюлетень / Відпов. за вип. В. І. Ніколайченко. – К. : ДПА України, 2008. – 86 с.

Діяльність Державної податкової служби України за 2008 рік : Статистичний бюлетень / Відпов. за вип. В. І. Ніколайченко. – К. : ДПА України, 2009. – 78 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019