ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Галина Борисівна Погріщук

Анотація


Погріщук Г. Б. Вдосконалення фінансового забезпечення охорони навколишнього середовища.

 

Обґрунтовано основні напрямки державної фінансової підтримки охорони навколишнього природного середовища. Сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у сфері охорони навколишнього середовища.

 

Pohrishchuk H. Improvement of financial support of environmental protection.

 

The basic directions of state financial support of the environmental protection are grounded. The propositions concerning efficient utilization of financial resources in the field of environmental protection are suggested.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Веклич О. О. Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 20–34.

Голян В. А. Природокористування як сфера економічних відносин: суперечності та пріоритети // Економіка та держава – 2007. – № 1–6. – С. 20–22.

Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навч. посіб. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 203 с.

Кашенко О. Л. Фінанси продокористування. – Суми, 2002. – 421 с.

Міщенко В. Фінансування природоохоронної сфери (чи є критерій достатності?) // Економіка України. – 2008. – № 5–8. – С. 46–55.

Рассадникова С. І. Концептуальний підхід до систематизації об’єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4–6. – С. 117–123.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019