ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ

Оксана Іванівна Тулай, Мар’ян Миколайович Тріпак

Анотація


Тулай О. І., Тріпак М. М. Прибуток підприємства: теоретико-прагматичні аспекти.

 

Розглянуто сутність і призначення прибутку підприємства. Проаналізовано фактори, що впливають на його розмір. Окреслено основні принципи розподілу прибутку господарюючих суб’єктів у ринкових умовах.

 

Tulay O., Tripak M. Business income: theoretical pragmatica.

 

Essence and function of income enterprise are considered. Factors which influence on its size areanalysed. The basic principles of income distribution businesses in market conditions are described.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Зятковський І. В. Фінанси підприємств : Навч. посібн. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Економічна думка, – 2002. – 400 с.

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 105–114.

Нестеренко О. П. Історія економічних вчень. – К. : МАУП, 1998. – 104 с.

Турило А. М., Святенко С. В. Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 120–126.

Фінанси підприємств : Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 571 с.

Юшко С. В. Оцінка чинного механізму визначення прибутку як об’єкта оподаткування // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 66–75.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019