ЗАСТОСУВАННЯ ПОЕТАПНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Ольга Романівна Кривицька

Анотація


Кривицька О. Р. Застосування поетапного підходу до визначення прибутку підприємств.

 

Обґрунтовано доцільність застосування поетапного підходу у визначенні чистого прибутку підприємства. Охарактеризовано кожен із п’яти етапів його визначення. Запропоновано враховувати перший етап (визначення валового прибутку) як основний при дослідженні кризи прибутковості підприємства, що загрожує його банкрутством.

 

Kryvyrska O. Applying of the step-by-step approach to determining the profit of enterprises.

 

The reasonability of the step-by-step approach applying to determining the net profit of enterprise is proved. Every step of five in determination of the net profit are characterized. It is offered to consider the first step (determination of the gross profit) as the main element in investigation the crisis of profitability which threatened the enterprise with a bankruptcy.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87 і зареєстрований Міністерством юстиції

України 21 червня 1999 р., № 391/3690 (із змінами та доповненнями). – К., 1999.

Данко І. М. Непрямі податки : їх вплив на фінансово-господарські рішення // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 131–135.

Зятковський І. В. Фінанси підприємств : Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Кондор, 2003. – 364 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019