ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Марина Валентинівна Литвин

Анотація


Литвин М. В. Економіко-правові основи євроінтеграційних процесів у сфері банківської діяльності.

 

Проаналізовано економічні та правові основи євроінтеграції у сфері банківської діяльності, визначено основні правові документи у сфері інтеграції України з Європейським Союзом, досліджено стан адаптації банківського законодавства України до права ЄС, визначено основні ризики банківської системи України на шляху євроінтеграції та надано практичні рекомендації щодо функціонування банківської системи в умовах євроінтгерації.

 

Lytvyn M. Economic-legal bases of eurointegration process of bank activity.

 

Тhe economic and legal bases of eurointegration in area of bank activity are analysed. The basic legal documents in area of integration of Ukraine to European Union are determined, the adaptation of the bank legislation of Ukraine to norms of the right of EU is analysed. The basic risks of banking system of Ukraine of eurointegration are determined and practical recommendations about functioning banking system under influence of eurointegration are given.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вишневский А. А. Банковское право Европейского Союза : Учебное пособие. – М. : Статут, 2000. – 388 с.

Lasok, D., Law and Institution of the European Communities. – L. : Butterworths, 1991. – 436 p.

Проблеми реформування банківської системи України в контексті європейської інтеграції : Інформаційно-аналітичні матеріали. – Вип. 8 / В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов, В. В. Крилова, В. В. Ващенко, Н. В. Грищук та ін. – К. : Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2007. – 266 с.

Конституція України // Нормативно-правові акти України. Комп’ютерна правова система. – 2008.

Про основні напрями зовнішньої політики України : Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 р. // Нормативно-правові акти України. Комп’ютерна правова система. – 2006.

Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (УПС), підписана 19 червня 1994 р. // Нормативно-правові акти України. Комп’ютерна правова система. – 2006.

Стратегія інтеграції України до ЄС, затверджена указом Президента України від 11 червня 1998 р. № 615/98 // Нормативно-правові акти України. Комп’ютерна правова система. – 2006.

Програма інтеграції України до ЄС, затверджена указом Президента України від 14 вересня 2000 р. № 1072/2000 // Нормативно-правові акти України. Комп’ютерна правова система. – 2006.

Закон України “Про загальну державну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС” від 18 березня 2004 р. № 1629 // Нормативно-правові акти України. Комп’ютерна правова система. – 2008.

Указ Президента України “Про державні програми з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України в 2004–2007 рр.” від 13 грудня 2003 р. // Нормативно-правові акти України. Комп’ютерна правова система. – 2008.

Розпорядження Кабінету Міністрів від 07.03.2007 № 89 “Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2007 р. Державної програми інформування громадськості з питань євроінтеграції” // Нормативно-правові акти України. Комп’ютерна правова система. – 2008.

Костюченко О. А. Банківське право : Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 1999.- 168 с.

Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К. : ВД “Професіонал”, 2007. – 544 с.

Патрикац Л. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. – 2008. – № 12. – С. 20–22.

Литвин М. В., Головко В. В. Проблеми банківської системи України на шляху євроінтеграції // Фінанси України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 травня 2010 р. : В 7 т. – Д. : Біла К. О., 2010. – Т. 4. – С. 22–23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019