ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ІМПОРТНОГО МИТА НА ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ, НАПОЇ ТА ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ В УКРАЇНІ

Оксана Миколаївна Ляшенко, Зоряна Михайлівна Бойко

Анотація


Ляшенко О. М., Бойко З. М. Підхід до оцінки фіскальної функції імпортного мита на продукти харчові, напої та тютюнові вироби в Україні.

 

Проведено розподіл імпортних товарних підпозицій продуктів харчових, напоїв та тютюнових виробів за критерієм ставки адвалерного мита на кластери. Здійснено оцінку залежності обсягів імпорту в Україну з країн-експортерів у розрізі товарних позицій за ставками мита від кількості товарних позицій експортера та виявлено ефект концентрації імпорту за географічною ознакою в межах отриманих кластерів.

 

Lyashenko O., Boyko  S. The estimation to fiscal function of the imported duty upon food, drinks and tobacco products in Ukraine.

 

Distributing after the criterion of advalorem duty rate of the import commodity subpositions of food, drinks and tobacco products on clusters is conducted. The estimation of dependence of import volumes to Ukraine from countries-exporters after the rates of duty from the amount of commodity positions of exporter is carried out and the effect of geographical import concentration within the clusters is found out.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гребельник О. П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи : Монографія. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 488 с.

Дюмулен И. И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование. – (Модульная серия : Экономист–международник). – М. : ВАВТ, 2004. – 527 с.

Закон України “Про Митний тариф України” № 2371–III від 05.04.2001 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 24. – Ст. 125.

Мельник Т. М. Напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні // Формування ринкових відносин вУкраїні : Зб. наук. праць. – 2005. – № 11(54). – С. 110–117.

Миляков Н. В. Таможенная пошлина. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 254 с.

Науменко В. П., Пашко П. В., Руссков В. А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – К. : Знання, 2004. – 403 с.

Свинухов В. Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость : Учебник. – М. : Экономистъ, 2005. – 271 с.

Тишков В. Н. Внешнеторговая политика : тарифное и нетарифное регулироание внешней торговли : Учеб. пособие. – СПб. : Изд- во С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов, 2001. – 186 с.

Фомін І. С. Митне регулювання імпорту товарів в Україну. – К. : Логос, 2008. – 200 с.

Державна митна служба України. – Режим доступу : www.customs.gov.ua.

Державний комітет статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019