АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Леонід Дмитрович Тулуш, Марина Ігорівна Рудая

Анотація


Тулуш Л. Д., Рудая М. І. Адміністрування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва.

 

Узагальнено діючу практику та наявні проблеми справляння ПДВ у сфері агропромислового виробництва. Сформовано моделі обкладення ПДВ операцій з поставок сільськогосподарської продукції, опрацьовано їх вплив на результати діяльності суб’єктів аграрного ринку.

 

Tulush L., Rudaya M. Models and mechanisms imposition of vat supply of the agricultural products.

 


Summarizes current practice and existing problems in VAT in agricultural production. Suggestions imposition VAT operations supply of agricultural products, processed their impact
on the results of activities of the agricultural market.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дем’яненко М. Проблеми адаптації податкової системи до умов агропромислового виробництва // Економіка АПК. – 2008. – № 2. – С. 17–25.

Дем’яненко С., Зоря С. Система оподаткування сільського господарства України після 2004 року // Інститут економічних досліджень. – Наукові матеріали № 18. – К., 2002. – 37 с.

Концепція реформування податкової системи України / Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. N 56. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=56-2007-%F0. Htm.

Проект Податкового кодексу України 7101-1 від 21.09.2010 р. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/ webproc4_1?id=&pf3511=38590.html.

Сеперович Н., Демянчук В. Механізми оподаткування в галузі сільського господарства України // Проект “Аграрна політика для людського розвитку” Програми розвитку ООН. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/brc/ua_ adp_src/ua_adp_aphd_020305.pdf.

Серова Е., Храмов И., Масленникова И. Налогообложение сельського хазяйства России / Институт экономики переходного периода, Москва, Россия, 2001. – Режим доступа : http://www.budgetrf.ru/Publications/Analysis/iet/ an_iet_250902/an_iet_250902980.htm.

Стоянов С. Україна експортує зерно, заробляючи собі “на хліб”. – Режим доступу : http:// agroconf.org/content/ukrayina-eksportuie-zernozaroblyayuchi-sobi-na-hlib- direktor-uak-sstoyanov. html.

Томич І. Відміна повернення ДПВ зернотрейдерам в Україні нівелює шанси на підвищення закупівельних цін. – Режим доступу : http://agroconf.org/content/otmena-vozvrata-ndszernotreyderam-v-ukraine-niveliruet-shansy-napovyshenie-zakupochnyh-cen.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.