ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

Галина Богданівна Маркович

Анотація


Маркович Г. Б. Оцінка результативності бюджетних програм.

 

Досліджено підходи до практичного застосування зазначених інструментів бюджетного менеджменту та представлено результати виконання бюджетних програм в рамках проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів.

 

Markovych G.
Appreciation of effi cience of the budgetary programs
The approaches for practical application of that budget management’s instruments are investigated and the results of the budgetary programs’ implementation are presented within the framework of realization of experiment connected with input of program-targeted method at the local budgets’ level.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Чугунов І. Я. Напрями застосування програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ. – 2009. – № 3. – С. 3–11.

Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308-р.

Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів : наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679.

Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів : наказ Міністерства фінансів України від

08.2010 № 805.

Інноваційні практики : фінансовий менеджмент на місцевому рівні / І. Ф. Щербина, В. В. Зубенко, А. І. Корнієнко та ін. – Вип. 2. – К. : ДГВПП “Зовнішторгвидав України”, 2010. – 32 с.

Деpжaвне pегулювaння економіки : Нaвч.посібник / С. М. Чистов, A. Є. Никифоpов, Т. Ф. Куценко та ін. – 2-ге вид., доопp. і допов. – К. : КНЕУ, 2004. – 440 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019