ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ І ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Олександр Валерійович Дзюблюк

Анотація


Дзюблюк О. В. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації і подолання наслідків кризових явищ.

 

У статті аналізуються умови й ефективність застосування основних інструментів грошово-кредитного регулювання Національного банку України у контексті реалізації завдань із подолання наслідків світової фінансової кризи. Особлива увага приділена необхідності підвищення ефективності процентної політики і механізмів рефінансування, а також валютної політики як важливих інструментів монетарного регулювання у контексті їхньої ролі у забезпеченні оптимальної взаємодії фінансового і реального секторів національної економіки.

 

Dzyublyuk O. The monetary-credit policy as factor of the macroeconomic stabilization and overcoming of consequences of the crisis phenomena.

 

Terms and efficiency of application of basic instruments of monetary-credit regulation by the National bank of Ukraine are analysed in the context of realization of tasks from overcoming of consequences of world financial crisis. The special attention is spared the necessity of increase of efficiency of percent policy and mechanisms of refunding, and also currency policy as important instruments of the monetary regulation in the context of their role in providing of optimum co-operation of financial and real sectors of national economy.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Фетисов Г. Монетарная политика России : цели, инструменты и правила // Вопросы экономики. – 2008. – № 11. – С. 4--24.

Бюлетень Національного банкуУкраїни. – 2011. – № 4 (217). – 187 с.

Монетарна політика Національного банку України : сучасний стан та перспективи змін / За ред. В. С. Стельмаха. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. – 404 с.

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України // Постанова Правління НБУ № 111 від 11.04.2011 р.

Центральний банк і грошово-кредитна політика : Підручник / За ред. проф. А. М. Мороза, доц. М. Ф. Пуховкіної. – К. : КНЕУ, 2005. – 556 с.

Хансен Э. Денежная теория и финансовая политика : Пер. с англ. – М. : Дело, 2006. – 312 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019