ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

Величко Адамов

Анотація


Адамов В. Філософія управління грошовими потоками.

 

Розкрито сутність та особливості формування грошових потоків у фінансовій системі держави. Висвітлено роль фінансових інструментів (податків, зборів, мита, заробітної плати, прибутку, грошових вкладів, допомоги та ін.) в перерозподілі грошових ресурсів і капіталу. Охарактеризовано технології руху грошових потоків та управління ними через канали фінансового посередництва та ринки капіталу.

 

Adamov V. Philosophy of management by money streams.

 

The essence and features of forming money streams is exposed in the financial system of the state. The role of financial instruments is reflected in the redistribution of money resources and capital. Technologies of money streams motion and management by them through ductings of mediation and capital markets are described.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019