СУБОРДИНОВАНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕНЯ КАПІТАЛУ БАНКІВ

Наталія Миколаївна Ткачук

Анотація


Ткачук Н. М. Субординовані зобов`язання як джерело поповнення капіталу банків.

 

Розкрито економічну сутність субординованих зобов’язань, які банки залучають з метою поповнення капіталу. Досліджено характеристики інструментів гібридного капіталу та можливості їх використання з метою управління рівнем капіталу та структурою балансу банку. Розглянуто вимоги щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу відповідно до вітчизняного законодавства.

 

Tkachuk N. Subordinated liabilities as a source of increasing the banks capital.

 


The economic essence of subordinated liabilities is revealed, which banks involve for increasing the capital. The characteristics of hybrid capital instruments and possibilities of
their using for capital level and bank balance structure are investigated. The demands on the involving resources on conditions of subordinated debt according to Ukrainian legislation are considered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Международные стандарты финансовой отчетности 2005 : издание на русском языке, (International Accounting Standards). Перевод полного официального текста МСФО действующих в ЕС по состоянию на 1 января 2005 года. – М. : Аскери-АССА, 2005. – 1064 с.

Гібридний капітал банку : світовий досвід, перспективи впровадження в Україні : Науково- аналітичні матеріали. Вип. 13 / В. І. Міщенко, В. В. Крилова, В. В. Салтинський, О. Г. Приходько. – К. : Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2009. – 180 с.

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework. Basel Committee on Banking Supervision. – Basel. – Updated November 2005 // www.bis.org.

Кротюк В., Куценко О. Базель II : розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою // Вісник Національного банку України – 2006. – № 5. – С. 16–22.

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards / Basel Committee on Banking Supervision [Електронний ресурс] / 1988, update to April 1998. – Режим доступу : http:// www.bis.org/ publ/bcbs128. pdf?noframes=1.

Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, затв. постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – www.bank. gov.ua.

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи” № 1533-VI від 23.06.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – www.bank.gov.ua.

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України, затв. постановою Правління НБУ № 541 від 10.09.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – www.bank.gov.ua.

Постанова Правління Національного банку України “Про окремі питання діяльності банків” № 49 від 05.02.2009 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу : – // www.bank.gov.ua.

Маричев С. А. Капитализация Российской банковской системы : проблемы и перспективы роста // Деньги и кредит. – 2004. – № 11. – С. 44–50.

Банківський нагляд. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – www.bank.gov.ua.

Структура активів, зобов’язань і власного капіталу банків України за станом на 01.01.2005 р. // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 3. – С. 48–63.

Кредиты // Банковские новости. – 2005. – 24 февраля. – С.8–9.

Кредиты украинских банков // Банковские новости. – 2005. – 16 августа. – С. 8.

Банковские новости // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2005. – № 6. – С. 2–4.

Структура активів, зобов’язань і власного капіталу банків України за станом на 01.01.2010 р. // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 49–71.

Постанова Правління Національного банку України “Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” № 564 від 22.01.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – // www.bank.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019