ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Наталія Дем’янівна Галапуп, Андрій Іванович Бобанич

Анотація


Галапуп Н. Д., Бобанич А. І. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: особливості функціонування та шляхи вдосконалення.

 

Розглянуто законодавчу базу, на яку опирається у своїй діяльності Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Висвітлено перелік основних фундаментальних елементів для аналізу ефективності функціонування ФГВФО та наведені практичні рекомендації щодо пріоритетних напрямків вдосконалення діяльності Фонду гарантування вкладів для приведення його у відповідність із вимогами сучасного економічного простору.

 

Halapup N., Bobanych A. Fund of guaranteeing of physical persons holdings: features of functioning and ways of perfection.

 

A legislative base is examined on which Fund of guaranteeing of deposits of physical persons leans in the activity, the list of basic fundamental elements is illuminated for the analysis of efficiency of functioning of Fund of guaranteeing of deposits of physical persons and practical recommendations are pointed in relation to priority directions of perfection of activity of Fund of guaranteeing of deposits for bringing of him to conformity with the requirements of modern economic space.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Іщенко О. Чи захищений сьогодні український вкладник? // Вісник НБУ. – 2008. – № 10. – С. 44–50.

Внукова Н. М., Куліков П. М., Череватенко В. А. Ощадна справа : Навч. пос. – Х. : ТОВ “Компанія СМІТ”, 2005. – 480 с.

Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” вiд 20.09.2001 № 2740-III із наступними змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Офіційний сайт Верховної Ради України http://zakon.rada. gov.ua.

Безвух С. В. Політика захисту вкладів в країнах Євросоюзу та Україні в період фінансової кризи // Вісник ХНУ. – 2010. – Т. 1, № 1. – С. 151–153.

Офіційний сайт ФГВФО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fg.org.ua.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб : Матеріал з Вікіпедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/.

Свєчкіна А. Л., Мохова Ю. Л. Розвиток системи страхування депозитів в Україні : досвід розвинених країн та використання його у вітчизняній практиці // Вісник ХНУ, – 2010. – Т. 2, № 1. – С. 145–149.

Скоморович І. Г. Місце Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у забезпеченні стабільності грошово-кредитної системи України // Економіка і регіон, – 2009. – № 1 (20). – С. 165–167.

Функції банківського нагляду буде передано Фонду гарантування вкладів? // УНІАН. Економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.unian.net/ukr/detail/43418.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019