ВПЛИВ СВІТОВОЇ КРИЗИ НА СУЧАСНИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

Олександр Миколайович Залєтов

Анотація


Залєтов О. М. Вплив світової кризи на сучасний страховий ринок України.

 

Розглянуто сутність глобалізації світової економіки та її вплив на страховий ринок, запропоновано заходи державного регулювання ринку страхування в сучасних умовах.

 

Zaletov O. The influence of world crisis upon the modern market insurances in Ukraine.

 

The essence global world economy and its influence upon insurance market are considered. The actions of the government regulation market insurances in modern condition are offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мамедов А. А. Финансово-правовые проблемы страхования в России. – М. : Юриспруденция, 2005. – С. 13.

Fabozzi R., and Modigloani F. Capital Markets : Institutions and Instruments, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2005.

Peter S. Readings on Financial Institutions and Markets. – Irwin: Homewood, IL, 1993.

Панков Ю. Финансовая безопасность страховщика как атрибут страховой культуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zhurnal.lib.ru/p/pankow_j_w.

Насырова Г. А. Модели государственного регулирования страховой деятельности //Вестник Финансовой академии. – 2003. – № 4.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019