ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Василь Федорович Мартинюк, Богдан Михайлович Корецький

Анотація


Мартинюк В. Ф., Корецький Б. М. Засади ціноутворення на медичні послуги в умовах реформування системи охорони здоров`я.

 

Обгрунтовано теоретичні основи організації ціноутворення на медичні послуги в Україні, показано переваги та недоліки рекомендованого МОЗ України витратного підходу до формування цін в системі охорони здоров’я, запропоновано моделі формування цін на різні медичні послуги.

 

Martynyuk V., Koretskyy B. Theoretical foundations of price-forming process in payments for medical care services during the reform of health care system.

 

Theoretical foundations in organization of Price-Forming Process are grounded in Payments for medical care services in Ukraine. Advantages and disadvantages in recommended by Ministry of health protection of Ukraine expenditure approach are explained to prices formation in the system of health protection. The models in prices formation for differentiated medical services are suggested.

 


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрущенко В. Л. Орієнтири вітчизняної фінансової думки // Фінанси України. – 2000. – № 4. – С. 8–9.

Каминская Т. Ценообразование и еластичнисть спроса на медицинские услуги. – Бизнес Информ. – 1999. – № 7. – С. 75–77.

Маркс К. і Енгельс Ф. Твори. – Т. 23. – К. : Державне видавництво політичної літератури УРС, 1960. – 847 с.

Макарова Т. Н., Кричегин В. И., Мыльникова И. С., Индейкин Е. Н. Цены на медицинские услуги. – М. : Прогресс, 1999. – С. 57.

Лехан В. Н. Реформа финансирования стационарной помощи // Главврач. – 2001. – № 5. – С. 23–27.

Пирогов М. В. Перспективы развития планирования и финансирования в здравоохранении Российской Федерации //Советник бухгалтера в здравоохранении. – 2008. – № 2. – С. 11–14.

Петенко И. В. Ценообразование : Основной курс – учебное пособие. – Донецк : ДонГАУ, 1999. – 250 с.

Семенов В. Ю. Способы оплаты медицинских услуг // Главврач. – 2007. –№ 4. – С. 18–23.

Эрнан Фуэнцилида-Пуэльма. Четыре системы зравохранения // Государственное управление в переходной экономике – 2003. – № 11. – С. 6–13.

Бентес М. Є., Урбано Ж. А., Сарвальо М. К., Транквада М. С. Застосування системи діагностично споріднених груп в Португалії : оцінка досвіду 1993 р. Альтернативні методи фінансування медичних установ : Тижневий семінар. ПроектЗдравРеформ / ZdravReform project (http://www. health.gov.ua ).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019