ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ: КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ

Мирослава Богданівна Гупаловська

Анотація


Гупаловська М. Б. Ефективність бюджетного контролю: критерії визначення та пріоритети підвищення.

 

Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення поняття “ефективність контролю”, здійснено їх критичний аналіз. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення практики оцінки ефективності бюджетного контролю за допомогою інтегрального індикатора.

 

Gupalovska M. Efficiency of budgetary control: criteria of determination and priorities of increase.

 

The basic theoretical going is considered near determination of concept “control efficiency”, they are carried out walkthrough. Suggestions are grounded in relation to perfection of practice of estimation efficiency of budgetary control for help of integral indicator.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бахишев С. Д. Финансовый контроль в системе управления государственным сектором экономики : дис. … канд. экон. наук. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2003. – 163 с.

Жуков В. А., Опёнышев С. П. Государственный финансовый контроль. – М., 1999. – 385 с.

Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010р. № 2456 – VІ // К.: АЛЕРТА ; КНТ ; ЦУЛ. – 2010. – 110 с.

Маркіна І. А. Методичні питання ефективності управління // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 24–32.

Микитюк І. С. Методичні основи оцінки ефективності державного фінансового контролю : Матеріали ХІІ міжнар. наук. практ. конф. – Чернівці, 2007. – С. 337–339.

Микитюк І. С. Сутність оцінки ефективності державного бюджету // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4 (58). – С. 52–57.

Шохин С. О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации.– М .: Финансы и статистика, 1999. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019