МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Тетяна Георгіївна Затонацька, Олена Анатоліївна Шиманська

Анотація


Затонацька Т. Г., Шиманська О. А. Міжнародний досвід формування фіскальної політики у посткризовий період.

 

Проаналізовано зарубіжний досвід гармонізації заходів фіскальної політики на прикладі Польщі, Угорщини, Греції та Португалії. Розглянуто особливості посткризового бюджетного регулювання та шляхи скорочення бюджетного дефіциту у зазначених країнах. Обґрунтовано рекомендації щодо врегулювання вищевказаних питань в Україні та розглянуто модель оцінки бюджетної політики.

 

Zatonatska T., Shymanska O. The international experience of fiscal policy formulation in after-crisis period.

 

The international experience of fiscal policy measures harmonization is analysed on example of Poland, Hungary, Greece and Portugal. The features of after-crisis budget regulation and ways to reduce the budget deficit in these countries are examined. It is given recommendations to resolve mentioned problems in Ukraine and offer the model of budget policy estimation.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кошелев В. Н. Координация бюджетной политики стран-членов Европейского Союза : дис. канд. экон. Наук : 08.00.10. – М., 2006. – 161 с.

Эннет Э., Джагер А. Европа в поисках бюджетной дисциплины // Финансы и развитие. – 2004. – № 6. – C. 22–25.

Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/control/publish/ article/main?art_id=285530&cat_id=285529.

Польша : пример успеха в Европе, но в будущем предстоят задачи [Електронний ресурс] / Обзор МВФ 26 марта 2010 года. – Режим доступу : https://www.imf.org/external/russian/ pubs/ft/survey/so/.../car032610ar.pdf.

Government announces temporary VAT rise to cope with fi scal pressures [Електронний ресурс] / Business Portal on Economy, Investments and Politics in Poland. – Режим доступу : http://www.polishmarket.com/90150/Governmentannounces-temporary-VAT-rise-to-cope-with-fi scalpressures.shtml.

Economic Survey of Poland 2010 : Executive summary / Executive summary of the OECD assessment and recommendations, taken from the Economic Survey of Poland / OECD Publishing, – 2010.

Stiglitz warns of economic double dip [Електронний ресурс] / Stiglitz RTE interview. – Режим доступу : http://www.rte.ie/ news/2009/0908/economy-business.html.

The Stability and Growth Pact (SGP) [Електронний ресурс] / The European Commission. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/economy_fi nance/sgp/index_en.htm.

Short Presentation on Budget of 2011 [Електронний ресурс] / Ministry of Finance of Greece. – Режим доступу : http://www.minfi n.gr/portal/en/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/budget/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate.

State Budget for 2011 – Summary Report [Електронний ресурс] / The Ministry of Finance and Public Administration of Portugal. – Режим доступу : http://www.min-fi nancas.pt/english/ whats-new/2010/state-budget-for-2011-summaryreport/view?searchterm=budget.

Hungary to Cut State Jobs to Narrow 2011 Budget Defi cit Under 3% of GDP [Електронний ресурс] / Bloomberg News. – Режим доступу : http://www.bloomberg.com/news/2010-10-30/hungary-s-2011-budget-calls-for-government-job-cutspension-fund-income.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019