ХРЕСТОМАТІЯ НЕВИЧЕРПНИХ ДЖЕРЕЛ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

Василь Григорович Дем'янишин

Анотація


Дем'янишин В. Г. Хрестоматія невичерпних джерел вітчизняної фінансової науки.

 

Об’єктивний хід історії, відновлення історичної справедливості стосовно становлення та розвитку вітчизняної фінансової науки підтвердилися виходом у світ упоряд- кованого авторським колективом за редакцією д. е. н., проф. В. М. Федосова унікального хрестоматійного видання третього тому “Фінансової думки України”. Ця праця є першою серед наукових розробок, у якій систематизовано наукові здобутки вітчизняних економістів-фінансистів XVIII–XX ст. з еволюції фінансової думки, дано хрестоматійний виклад найважливіших наукових публікацій цього періоду з теорії фінансів, грошового обігу та кредиту.

 

Demianyshyn V. The reading-book of inexhaustible resource, national financial science.


Objective history evolution and renewal of historical justice concerning the formation and development of the national financial science have been confirmed by a unique classic publication release of the third volume of “Financial thoughts of Ukraine” ordered by the group of authors, edited by doctor of economic, professor V. Fedosov. This work is the first among the scientific projects in which achievements of the national scientists, economists, financial experts of XVIII–XX centuries about the financial thought evolution, are systematized as well as the classic exposition of the major research publications on the theory of finance, money circulation and credit of the above that period are defined.

 


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Фінансова думка України: Хрестоматія / Автори-упорядники : С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко; авт. передм. П. М. Леоненко ; за наук. ред. д-ра екон. наук,

проф. В. М. Федосова. – К. : Кондор; Тернопіль : Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т. 3. – Ч. 1. – 471 с.

Фінансова думка України : Хрестоматія / Автори-упорядники : С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко; авт. передм. П. М. Леоненко ; за наук. ред. д-ра екон. наук,

проф. В. М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль :

Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т. 3. – Ч. 2. – 734 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019