ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГАРАНТУВАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Людмила Михайлівна Алексеєнко, Наталія Володимирівна Радова, Євген Анатолійович Соколовський

Анотація


Алексеєнко Л. М., Радова Н. В., Соколовський Є. А. Фінансові інновації в контексті гарантування стабільності банківської системи.

 

Виявлено основні тенденції і протиріччя, що характеризують роль фінансових інновацій у суспільному відтворенні і стимулюванні інвестиційно-інноваційної активності на макро- і мікрорівнях економічних систем. Розкрито особливості розробки і розміщення фінансових інновацій в банківській системі з урахуванням зміни світової економічної кон’юнктури. Наголошено, що домінуючою імітаційно-інноваційною складовою розвитку банківської системи має бути розробка й реалізація програм новітнього спектру банківських продуктів з високим інноваційним потенціалом.

 

Alexeenko L., Radova N., Sokolovskii Ye. Financial innovations in context of guaranteeing of banking system stability.

 

Basic tendencies and contradiction are educed, that characterize the role of financial innovations in the public reproducing and stimulation of innovation activity on macro- and microlevels. The features of development and placing of financial innovations are exposed in the banking system taking into account the change of the world economic state of affairs. It is certain that development and realization of the programs of the newest spectrum of bank foods must be the dominant immitation-innovation constituent of development of the banking system with high innovative.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Інформтехнології як національна ідея // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 199. – С. 2.

W. Scott Frame, Lawrence J. White. Technological Change, Financial Innovation, and Diffusion in Banking // Working Paper. – 2009. – № 10.

Luisa Anderloni, David T. Llewellyn, Reinhard H. Schmidt. Financial innovation in retail and corporate banking. – Edward Elgar Publishing, 2009. – 339 р.

Lisa M. Sciulli. Innovations in the retail banking industry : the impact of organizational structure and environment on the adoption process. – Garland Pub., 1998 – 155 р.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bankir.ru/novosti/s/-b-bernankeprodvigaet-innovacii-v-bankovskom-sektore- 2062452/#ixzz1dgzgrhy812.

Бланшар О. Активные действия политики – квинтэссенция восстановления глобальной экономической надежды // Международный Валютный Фонд. – 2011. – 20 сентября. – 3 с.

Дефицит нефти, рост и глобальные дисбалансы / Т. Хелблинг, Дж. Ш. Канн, М. Кумхоф, Д. Муир, А. Пескатори, Ш. Роуч // Перспективы развития мировой экономики. – 2011. – Апрель. – 10 с.

Между двух огней : налогово-бюджетная политика США // Международный Валютный Фонд. – 2011. – 25 июля. – 4 с.

Виньялс Х. Опасная зона – стремительное повышение рисков для финансовой стабильности // Международный Валютный Фонд. – 2011. – 21 сентября. – 4 с. 1

За потурання рейдерам чиновників звільнятимуть // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 199. – С. 1–2.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції планування, залучення, ефективного використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями” від 20 жовтня 2001 р. № 1075-р // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 202. – С. 14.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі” від 26 жовтня 2001 р. № 1074-р // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 202. – С. 18.

Лагард К. Не дать фискальным тормозам остановить глобальный подъем // Международный Валютный Фонд. – 2011. – 16 августа. – 3 с.

Опперс Э. Процентные ставки и решения инвесторов : все просто // Международный Валютный Фонд. – 2011. – 13 сентября. – 3 с.

Громов О. Рятівні відсотки та золото для народу // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 198. – С. 4.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019