АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

Олег Володимирович Дубчак

Анотація


Дубчак О. В. Актуальні проблеми підвищення ефективності споживчого кредитування.

 

Розглянуто сутнісно-теоретичні аспекти споживчого кредитування, розвинуто уявлення щодо ролі споживчих кредитів у підвищенні рівня життя населення. Виявлено проблеми, які перешкоджають подальшому розвитку споживчого кредитування в Україні, запропоновано шляхи підвищення ефективності механізму надання банківськими установами споживчих кредитів населенню.

 

Dubchak O. Actual problems increase of efficiency of the consumer crediting.

 

The essence theoretical aspects of the consumer crediting are considered, presentation in relation to the role of consumer credits is developed in the increase of standard of living of population. Found out problems of subsequent development of the consumer crediting in Ukraine, the ways increase of efficiency of mechanism of grant of consumer credits bank institutions are offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Карлова І. О., Стефанова В. А. Розвиток споживчого кредитування в сучасних умовах функціонування кредитно-банківської системи України // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5 (95). – С. 198–206.

Кредитування населення на споживчі потреби : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.04.01 [Електронний ресурс] ; Київський нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 20 с.

Дубницький В. Ю., Лісна Р. П., Кузьміна К. О. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkd/2009_1/R1/2.pdf.

Споживчий банківський кредит в Україні : ресурсне забезпечення та ефективність : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 [Електронний ресурс] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2007. – 19 с.

Антипенко Є., Ногіна С., Візіренко Д. Вплив споживчого кредитування на економіку України // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8. Частина 1. – С. 351–354.

Грошово-кредитна статистика : Національний банк України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/fi les/3.3-Loans.xls.

Кредити та депозити домашніх господарств : Національний банк України. // Статистичний випуск. – Жовтень 2011 року.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.