ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ: ДОСВІД СЛОВАЧЧИНИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Олексій Олександрович Молдован

Анотація


Молдован О. О. Формування ефективного та конкурентоспроможного фіскального простору: досвід Словаччини для України.

 

Проаналізовано досвід формування ефективної та дієвої податкової системи Словаччини. Окреслено проблеми формування ефективного та конкурентоспроможного фіскального простору у цій країні. Запропоновано комплекс заходів у контексті реформування податкової системи в Україні.

 

Moldovan O. The Creation of effective and competitive fiscal space: the experience of Slovakia for Ukraine.

 

Experience of forming of the effective tax system in Slovakia is analysed. The problems of forming of efficiency and competitor fiscal space in this country are outlined. The complex measures is offered in the context of reformation of the tax system on Ukraine.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин. – К. : Наукова думка, 2006. – 432 с.

Соколовська А. М. Податкова система держави : теорія і практика становлення. – К. : Знання-Прес, 2004. – 454 с.

Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : Моногр. / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій та ін. ; За ред. З. С. Варналія. – К. : Знання України, 2008. – 675 с.

Актуальные проблемы налоговой политики в условиях модернизации экономики : опыт Украины и Белоруссии : Монография / П. В. Мельник, С. В. Онышко, Т. А. Верезубова и др. – Ирпень : Национальный университет ГНС Украины, 2007. – 396.

Турбулентность налоговых реформ / С. И. Юрий, А. И. Крысоватый, И. А. Майбуров, Т. В. Кощук. – К. : Знання, 2011. – 382 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019