БЮДЖЕТНІ ПРІОРИТЕТИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТА ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Антоніна Вікторівна Дем'янюк

Анотація


Дем'янюк А. В. Бюджетні пріоритети в умовах ринкових та демократичних трансформацій.

 

Розглянуто теоретичні засади суспільного вибору, як важливого елементу визначення бюджетних пріоритетів в умовах демократії. Проаналізовано вітчизняні реалії формування бюджетних пріоритетів в умовах ринкових та демократичних трансформацій.

 

Demyanyuk A. Determine budget priorities in terms of market and democratic transformations.

 


The theoretical basis of public choice, as an important element of the definition of budget priorities in terms of democracy is considered. The domestic realities of budget priorities in terms of market and democratic transformations are analysed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів : Каменяр, 2000. – 303 с.

Б’юкенен Дж. М., Масґрейв Річард А. Суспільні фінанси і суспільний вибір : два протилежних бачення держави : Пер. з англ. – К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2004. – 175 с.

Державні фінанси : Теорія і практика пе- рехідного періоду в Центральній Європі : Пер. з англ. / За ред. Ю. Немеца. – К. : Основи, 1998. – 542 с.

Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : Монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.

Довбенко М. Теорія суспільного вибору // Економіка України. – 2004. – № 10. – С. 83–86.

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки / Комітет з економічних реформ при Президентові України. – К., 2009. – 87 с.

Історія економічних учень : Навч. посібник / В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, Т. В. Гайдай, П. М. Леоненко, А. П. Нестеренко ; За ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2004. – 1300 с.

Карпенко О. Цивілізований лобізм як механізм державного регулювання взаємовідносин бізнес-еліти та органів публічної влади в Україні // Україна : події, факти, коментарі. – 2011. – № 5. – С. 41–47.

Лисяк Л. В. До питання про пріоритети бюджетної політики // Міжнародна банківськаконкуренція : теорія і практика : Зб. тез доп. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2007 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2007. – С. 14–16.

Лютий І. О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 13–19.

Основні державні пріоритети соціально-економічного розвитку на 2009–2012 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.innovations.nas.gov.ua/ ScopeOfUse/ Documents/ 2009 2012.pdf.

Петруня Ю. Є. Економічна політика держави : реальність та ілюзії відображення суспільного вибору // Економічна теорія. – 2008. – № 3. – С. 3–10.

Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік. Постанова Верховної Ради України від 13 травня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 39. – С. 399.

Юрій С. І., Дерлиця А. Ю. Державні фінанси і демократія : до проблеми раціоналізації суспільного вибору // Фінанси України. – 2001. – № 6. – С. 3–13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019