УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Тетяна Дмитрівна Сіташ

Анотація


Сіташ Т. Д. Удосконалення фінансового планування в закладах охорони здоров’я.

 

Обґрунтовано альтернативи фінансового планування охорони здоров’я в Україні. Охарактеризовано три види фінансового планування галузі: стратегічне, поточне та оперативне. Виявлено проблеми охорони здоров’я та запропоновано альтернативні напрями їх вирішення.

 

Sitash T. Perfection of financial planning of health protection.

 


The alternatives of the financial planning of health protection in Ukraine are reasonable. Three types of the financial planning of industry are described: strategic, current and operative. The problems of health protection are educed and alternative directions of their decision are offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Концепція розвитку охорони здоров’я населення України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.moz.gov.ua/docs/docs_u.php?d=0&n=12.

Методичні рекомендації щодо планування видатків та використання бюджетних коштів для надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я. – К., 2011. – 29 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.

moz.gov.ua/docfi les/Metod_budget.pdf.

Пащенко В.М. Підприємницька діяльність та управління фінансами в охороні здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://med.univer.kharkov.ua/science/vestnik/

Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Якова. – М. : Экономика, 2009. – 591 с.

Стратегічне планування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%.

Управление и экономика здравоохранения / Под ред. А. И. Вялкова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 664 с.

Фінансове планування доходів та витрат у діяльності бюджетних медичних закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzh.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019