ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Данило Володимирович Ванькович, Назар Богданович Демчишак, Мирослав Іванович Кульчицька

Анотація


Ванькович Д. В., Демчишак Н. Б., Кульчицька М. І. Проблеми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні.

 

Розглянуто окремі аспекти інвестиційної безпеки та відкритості економіки України. Розкрито вплив інвестиційної безпеки та рівня відкритості національного господарства на фінансові можливості забезпечення інвестиційної діяльності в Україні.

 

Van’kovych D., Demchyshak N., Kulchytskkyy M. Problems of financial ensuring of investment activity in Ukraine.

 


The separate aspects of investment safety and openness of economy of Ukraine are considered. Infl uence of investment safety and level of openness of national economy on financial possibilities of investment activity providing in Ukraine is exposed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення). – К. : КНТЕУ, 2004. – 760 с.

Індекс глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://globalization.kof.ethz.ch.

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / За ред. академіка С. І. Пирожкова. – К. : НІПМБ, 2003. – 42 с.

Наказ Міністерства економіки України “Про методику розрахунку рівня економічної безпеки України” від 02.03.2007 р. № 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search.

Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України : Монографія / М. І. Крупка, Д. В. Ванькович, Н. Б. Демчишак, М. І. Кульчицький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 404 с.

Чуницька І. Видатки бюджету та збільшення їх позитивних ефектів на формування фінансового потенціалу держави // Економіст. – 2009. – № 2. – С. 52–55.

Чуницька І. І. Посилення регулюючого впливу податкових важелів на формування фінансового потенціалу держави // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – № 5. – С. 59–64.

Чуницька І. І. Теоретичні аспекти визначення сутності фінансового потенціалу держави // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Теория и практика экономики и предпринимательства”. – Алушта, 2007. – С. 144–145.

Юркевич О. М. Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 81–87.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019