РЕФОРМОВАНА СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Олександр Романович Квасовський

Анотація


Квасовський О. Р. Реформована спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні.

 

Критично проаналізовано правові норми, які істотно модифікували спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва в Україні. Виокремлено позитивні нововведення у Податковому кодексі щодо порядку справляння єдиного податку.

 

 

Kvasovskyy O. Positive and problem aspects of the reformed simplified system of small businesses taxation in Ukraine.

 


The legal norms are analysed which essentially modified the simplified system of taxation, accounting and reporting of small businesses in Ukraine. The positive innovations of the Tax Code concerning procedure to the single tax collecting are determined.

 


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ляпіна К. Про спрощену систему оподаткування − без емоцій [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://blogs.korrespondent.net/celebrities/ blog/ksenyalyapina/a47240.

Робота платників податків-спрощенців у 2012 році [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://yurist.lutsk.ua/index.php/novini/73-robota-platnikiv-podatkiv-sproshchentsiv-pislya-u-2012-rotsi.

Теремецький В. I. Проблеми вдосконалення правового забезпечення функціонування спрощеної системи оподаткування // Форум права. − 2011. − № 3. − С. 781–786 [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11tvicco.pdf.

Cпрощене оподаткування по-новому : основні моменти [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://advocatesanswers.in.ua/2011-12-26-12-16-23/ 1220-2011-12-26-12-05-26.html.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755-VІ [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Спрощена система оподаткування у сфері малого бізнесу : зарубіжний і вітчизняний досвід / Аналітичний Центр Академія (2011 р.) [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http:// www.academia.org.ua/?p=351.

Квасовський О. Р. Концепція реформування спеціальних режимів оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні // Наукові праці НДФІ. – 2005. – № 3 (32). – С. 139–152.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019