ЗАКОНОДАВЧІ КОЛІЗІЇ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

Віталій Валерійович Письменний

Анотація


Письменний В. В. Законодавчі колізії механізму оподаткування нерухомості в Україні.

 

На основі критичного вивчення положень Податкового кодексу України з’ясовано недоліки механізму справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Подано класифікацію платників податку у разі перебування об’єктів житлової нерухомості в спільній частковій та сумісній власності. Обґрунтовано перспективи введення пільгового режиму оподаткування об’єктів житлової нерухомості. Визначено доцільність перегляду диференційованих розмірів податкових ставок.

 

Pysmennyi V. Legislation conflicts of mechanism of property taxation in Ukraine.

 


On the basis of provisions of the Tax Code of Ukraine the disadvantages of mechanism of property taxation are identified. The classifi cation of taxpayers in a stay of residential properties in common partial and joint ownership is determined. The perspectives of introduction of
preferential tax treatment residential real estate are substantiated. The expediency of review of
differentiated tax rates is determined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електроннийресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17&p=1311505808872933.

Статистичний щорічник України за 2010 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К. : ТОВ “Август Трейд”, 2011. – 560 с.

Корнієнко М. І. Проблеми місцевого самоврядування в Конституційному судочинстві // Вісник Програми сприяння Парламентові України. – 1998. – 17 груд.

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 1 липня 2004 р. № 1952-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1952-

&p=1311505808872933.

Чубук Л. П. Зміни у системі оподаткування нерухомості як перспективний напрям податкової політики // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 99–105.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019