ПРАГМАТИЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ОПОДАТКУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ТИПУ

Вікторія Володимирівна Сідляр

Анотація


Сідляр В. В. Прагматизм функціонування спеціальних режимів оподаткування територіального типу.

 

Розглянуто практику функціонування преференційних режимів оподаткування у спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку. Проведено аналіз ефективності механізму пільгового оподаткування суб’єктів інвестиційної діяльності. Розроблено пропозиції щодо використання регулюючого потенціалу прямих податків у процесі вдосконалення спеціального режиму оподаткування.

 

Sidlyar V. Pragmatism of functioning of special tax regimes of territorial type.

 


The practical preferential tax regimes to special economic zones and priority development territories are considered. The effectivity of the preferential taxation mechanism of subjects of invest activity is analysed. A proposal for use of the regulatory potential of direct taxes in the process of improving the special tax regime are developed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Куніцин С. В. Науково-методичні основи управління проектами вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку : Авто- реф. дис. канд. екон. наук : 08.10.01 ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України. – К., 2003. – 18 с.

Пугачевська К. Й. Організація і підвищення ефективності діяльності спеціальних економічних зон (за матеріалами СЕЗ України) : Дис. … канд. екон. наук : 08.06.01. – Львів, 2002. – 186 c.

Чмир О. С. Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку : Автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.10.01 ; Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки України. – К., 2001. – 34 с.

Регіональні економічні зв’язки і вільні економічні зони : Підруч. / Ю. В. Макогон, В. І. Ляшенко, В. О. Кравченко. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – 514 с.

Гурняк І. Дослідження інститутів СЕЗ та ТПР в Україні на основі регресійного аналізу // Спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку України. – К. : Інститут реформ, 2005. – Вип. 19.– С. 71–81.

Дацишин М., Мегеда О. Вплив спеціальних режимів інвестиційної діяльності на соціально-економічний розвиток міст Донбасу // Спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку України. – К. : Інститут ре- форм, 2005. – Вип. 19. – С. 31–43.

Лебеда Т., Пахолко П. Оценка бюджетной эффективности функционирования свободных экономических зон и территорий приоритетного развития в Украине // Теория и практика управления. – 2004. – № 10.

Гендлер Г. Податкові пільги як фактор залучення інвестицій у розвиток депресивних територій // Вісник податкової служби України. – 2005. – № 27. – С. 43–48.

Верховна Рада України : Попередній звіт про виконану роботу Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки ефективності функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні [Електронний ресурс ВРУ]. – Режим доступу : //http:// zakon.rada.gov.ua.

Дані ДПАУ щодо аналізу діяльності СЕЗ та ТПР України за 2010 рік [Електронний ресурс] : відповідь від 8. 12. 2012 за № 2378/6/18- 3115 на запит від фіз. особи / C. І. Лекарь ; Державна податкова служба України. – Електрон. текстові дані (1 файл). – К., 2011. – Системні вимоги : Microsoft Word. – Мова : укр. – Відповідь на запит дано електрон. поштою.

Волошин О. И оффшорам стало трудно // Компаньйон. – 25.02.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.companion.ua/.

Інформація про основні пільги, що надаються інвесторам на територіях спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) та на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/.

Оперативні дані основних показників діяльності СЕЗ та ТПР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/.

Дані ДПАУ щодо аналізу діяльності СЕЗ та ТПР України за 2008 рік [Електронний ресурс] : відповідь від 8. 12. 2012 за № 2378/6/18- 3115 на запит від фіз. особи / C. І. Лекарь ; Державна податкова служба України. – Електрон. текстові дані (1 файл). – К., 2011. – Системні вимоги : Microsoft Word. – Мова : укр. – Відповідь на запит дано електрон. поштою.

Україна у 2008 році : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : Монографія / За заг. ред. Ю. Г. Рубана. – К. : НІСД, 2008. – 744 с.

Оперативні дані основних показників діяльності СЕЗ та ТПР за 2005 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/.

Оперативні дані основних показників діяльності СЕЗ та ТПР станом на 1.06.2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/.

Оперативні дані основних показників діяльності СЕЗ та ТПР за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/.

Митний кодекс України № 92-IV від 11 липня 2002 року [Електронний ресурс ВРУ]. – Режим доступу : //http://zakon.rada.gov.ua.

Гендлер Г. Податкові пільги як фактор залучення інвестицій у розвиток депресивних територій // Вісник податкової служби України. – 2005. – № 27.

Коссе Д. СЕЗ “Миколаїв”: проблеми оподаткування // Юридичний журнал. – 2003. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.justinian.com.ua./

Соколовська А., Луніна І. Визначення категорії “податкова пільга” та його практичне значення // Економіка України. – 2005. – № 9. – С. 21–30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019