СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ БАНКУ

Віктор Анатолійович Сидоренко

Анотація


Сидоренко В. А Сучасні підходи до оцінки ефективності кредитного процесу банку. 

 

Висвітлено методичні підходи, виокремлено критерії ефективності кредитного процесу. Обґрунтовано розроблену автором систему показників оцінки ефективності кредитного процесу, вимоги до її формування, розкрито напрями підвищення ефективності кредитного процесу в комерційних банках в сучасних умовах.

 

Sydorenko V. Modern approaches to estimation efficiency of credit process of bank.

 


Methodical approaches are reflected, the criteria of efficiency of credit process are selected. System of indexes of estimation efficiency of credit process, requirement, grounded developed an author to its forming, directions of increase of efficiency of credit process are exposed in commercial banks in modern terms.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Маевский В.И. Реальный сектор и банковская система // Журнал новой экономической ассоциации. – 2009. – № 1–2. – С. 245–248.

Ершов М. О стереотипах в экономической политике // Вопросы экономики. – 2001. – № 12. – С.4–17.

Тальская М. Послезавтра // Эксперт. – 2006. – № 47 (541).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019