СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗГЛАДЖУВАННІ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ

Костянтин Вікторович Савченко

Анотація


Савченко К. В. Світовий досвід застосування інструментів монетарної політики у згладжуванні циклічних коливань.

 

Систематизовано теоретичні положення використання інструментів монетарної політики у стабілізаційному регулюванні економічних процесів. Здійснено аналіз використання інструментарію для стабілізації циклічних коливань. Досліджено світовий досвід щодо використання інструментів монетарної політики.

 

Savchenko K. The world experience of implementation of monetary policy tools for cyclical fluctuations stabilization.

 


The theoretical principles of monetary policy tools in regulating the stabilization of economic processes are systematized. The using of tools for stabilization of cyclical fluctuations is analysed. The world experience of using the monetary policy tools is investigated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антикризисные программы поддержания экономики : систематизация и предложения для России / Обзор Центра макроэкономических исследований Сбербанка России. – 2010 [Электронний ресурс]. – Режим доступу : http://

www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/pdf/press_center/Review_9.pdf.

Ковзанадзе И. Уроки мирового кризиса : необходимая модель регулирования экономики // Вопросы экономики. – 2010. – № 4. – С. 113–120.

Кулаков М. В. Государство как субъект экономического развития // Вестник Московского университета. – Сер. 6 : Экономика. – 2010. – № 6. – С. 13–22.

Льовочкін С. В. Макрофінансова стабілізація в Україні у контексті економічного зростання: Монографія. – К. : Наша культура і наука, 2003. – 432 с.

Некипелов А., Головнин М. Стратегия и тактика денежно-кредитной политики в условиях мирового экономического кризиса // Вопросы экономики. – 2010. – № 1. – С. 4–20.

Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки / А. І. Даниленко, О. І. Береславська, Є. О. Бесараб, С. А. Буковинський, Д. О. Василик. – К., 2003. – 415 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019