ПРІОРИТЕТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПОЛЬЩІ В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ольга Миколаївна Собко

Анотація


Собко О. М. Пріоритети фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі в умовах фіскальної нестабільності.

 

Розглянуто вектори новелізації фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі. Окреслено напрями модернізації польської економіки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної науки, забезпечення стабільності фінансування системи освіти та активізації розвитку міжсекторного партнерства.

 

Sobko O. The advantages of financial support of innovative model of the economic development in Poland in the conditions of fiscal unstable.

 

The vectors of the novelty of the financial support of an innovative model of the economic development in Poland are reviewed. The trends of the Polish economy modernization, the increase of the competitiveness in science, the providing of the stability of the education financing and the intensification of the inter-sectoral partnership are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Baruk J. Zarządzanie wiedzą i innowacjami / Jerzy Baruk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marsza- łek, 2006. – 407 s.

Boni M. Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności. [Електронний ресурс] / Michał Boni // Edukacja, nauka i rynek pracy: (Presa Rady Ministrów). – (28 marca 2011). – Режим доступу : http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/_ fi les/2011_04/Rynek_pracy_-_MB_-_AKtywizacja_ Zawodowa.pdf.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009 : [Електронний ресурс] : Informacje i opracowania statystyczne / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie / Magdalena Orczykowska, Joanna Piotrowska, Magdalena Wegner, Marta Zelińska. – Warszawa, 2010. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm.

Jasiński A. Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji / Andrzej H. Jasiński. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difi n sp., 2006. – 262 s.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2000. pdf [Електронний ресурс] : / Główny Urząd Statystyczny Polski. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2000. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML. htm?action=show_archive.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2001. pdf. [Електронний ресурс] : / Główny Urząd Statystyczny Polski – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2001. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML. htm?action=show_archive.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2002. pdf. [Електронний ресурс] : / Główny Urząd Statystyczny Polski ; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2002. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_ archive.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003. pdf. [Електронний ресурс] : / Główny Urząd Statystyczny Polski ; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2003. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_ archive.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2004. pdf. [Електронний ресурс] : / Główny Urząd Statystyczny Polski ; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2004. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_ archive.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005. pdf. [Електронний ресурс] : / Główny Urząd Statystyczny Polski ; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2005. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_ archive.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2006. pdf. [Електронний ресурс] : / Główny Urząd Statystyczny Polski ; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2006. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_ archive.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007. pdf. [Електронний ресурс] : / Główny Urząd Statystyczny Polski ; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2007. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_ archive.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008. pdf. [Електронний ресурс] : / Główny Urząd Statystyczny Polski ; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2008. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_ archive.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009. pdf. [Електронний ресурс] : / Główny Urząd Statystyczny Polski ; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2009. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_ archive.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010. pdf. [Електронний ресурс] : / Główny Urząd Statystyczny Polski; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2010. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_ archive.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011. pdf. [Електронний ресурс] : / Główny Urząd Statystyczny Polski ; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2011. – Режим доступу : http://www.stat.gov.l/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_ archive.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 : (Narodowe strategiczne Ramy Odniesienia2007-2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mswia.gov.pl/ download.php?s=62&id=320.

Żylicz M. Nauka czyni wolnym [Електронний ресурс] / Macie Żylicz // Newsweek. pl. – 9.10.2010 r. – Режим доступу : http://www. newsweek.pl/artykuly/sekcje/dodatek-kariera-wnauce/nauka-czyni-wolnym,66013,1.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej / Przewodniczący president Józef Oleński. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2007. – 902 s. – (ROK LXVII Warszawa).

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [Електронний ресурс] / Przewodniczący president Józef Oleński. – Warszawa : Zakład wydawnictw statystycznych, 2011. – Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_ rocznik_statystyczny_rp_2010.pdf (Rok LXX).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019