ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИМ ТОРГОВЦЕМ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ФУНКЦІЙ ПОДАТКОВОГО АГЕНТА ЩОДО УЧАСНИКІВ ІСІ

Анатолій Васильович Федоренко

Анотація


Федоренко А. В. Виконання професійним торговцем цінними паперами функцій податкового агента щодо учасників ІСІ.

 

Розглянуто особливості виконання професійним торговцем цінними паперами функцій податкового агента щодо фізичних осіб – учасників інститутів спільного інвестування (ІСІ). Окреслено коло функцій торговця як податкового агента за різними видами договорів з учасниками ІСІ. Визначено особливості оподаткування окремих операцій з цінними паперами ІСІ.

 

Fedorenko A. The performing tax agent function by proffessional securities trader in relation to the participants of collective investment institutions.

 


The features of performing tax agent function by professional securities trader are considered in relation to the participants of collective investment institutions (CII). Function of securities trader as a tax agent according to different types of contracts with the participants of СII are defined. Peculiarities of taxation of different transactions with CII securities are established.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України від 07.07.2011 № 3609-VI (3609-17) “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/3609-17.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем при виконанні функцій податкового агента, затверджена наказом Міністерства фінансів України 22.11.2011 № 1484, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.11.2011 № 1689 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 р. за № 100/20413 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0100-12.

Порядок застосування підпункту 9.6.9 пункту 9.6 статті 9 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України 29.10.2003 № 518 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 р. за № 1024/8345 (втратив чинність 06.04.2012, підстава z0429-12) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/z1024-03.

Коментар до Податкового кодексу України // ч. ІІ, пункт 170.2 статті 170 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://freelaw. com.ua/html.php?&id=taxlaw2&p=170.

Закон від 15.03.2001 № 2299-III “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)“ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/2299-14/print1330785923687124.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо усунення розбіжностей між окремими нормами Податкового кодексу України) № 10300 від 04.04.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/ webproc4_1?id=&pf3511=43023.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019