ДО ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Станіслав Альбінович Буковинський

Анотація


Буковинський С. А. До питання модернізації державного та місцевих бюджетів.

 

Розкрито роль бюджету у соціально-економічному розвитку та стимулюванні економічного зростання. Проаналізовано динаміку централізації ВВП України через зведений бюджет. Запропоновано вектори модернізації держави та місцевих бюджетів з урахуванням вітчизняних реалій і зарубіжного досвіду.

 

Bukovynskyy S. To the question of modernization state and local budgets.

 


The role of budget is exposed in social and economic development and stimulation of the economy growing. The dynamics of centralization of GDP of Ukraine is analysed through the erected budget. The vectors of modernization of the state and local budget are offered taking into account home realities and foreign experience.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019