ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ НА РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Віра Іванівна Стоян, Христина Ігорівна Худа

Анотація


Стоян В. І., Худа Х. І. Вплив державних видатків на розвиток освітньої сфери: вітчизняні реалії та світовий досвід.

 

Проаналізовано стан і динаміку видатків державного бюджету на освіту та їх вплив на розвиток освітньої сфери. Визначено перспективні напрямки вдосконалення процесу фінансування системи освіти в Україні на основі використання зарубіжного досвіду.

 

Stoyan V., Khuda Kh. Influence of the government spending on the educational sphere development: domestic realities and world experience.

 


The state and dynamics of charges of the state budget is analysed and their influence on the development of educational sphere. It is certain the perspective direction of perfection the process of financing of the education system in Ukraine on the basis of foreign experience.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Генкин Б. М. Экономика и социология труда. – М. : ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 245 с.

Михаць С. О. Шляхи вдосконалення впливу освіти на економічне зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/ statti_others/myhac2.htm.

Щорічний звіт ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.if.ua/ news/18809.html.

Аналітична записка ”Дослідження стратегічних напрямів реформування освіти і науки в Україні” / Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.icps.com.ua/.

“Human Dev elopment Report” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hdrstats. undp.org/.

Витрати на освіту // Research & Branding Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rb.com.ua./.

The Condition of Education 2011 // National Center for Education Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступ : http://nces.ed.gov/.

Тилак Дж. Основные тенденции в финансировании высшего образования в мире // Экономика образования. – 2006 . – № 5. – С. 56–58.

Звіт про виконання бюджету України за 2011 вік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua.

Статистична звітність Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Левчишена О. Вища школа України на сучасному етапі розвитку в контексті регуляторної політики держави // Освітаі управління. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 17–23.

Бугай І. В. Механізм фінансування освіти // Держава та регіони. – Серія : Економіка та підприємництво. – 2007. – № 2. – С. 48–52.

Ясичук Л. “Зарплата не буває завеликою” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.expres.ua/.

Оробець Л. “Гроші на “вітер”, або Хто повертатиме 2,6 мільярдів?” // Українська правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/.

Georgia - Education System Realignment and Strengthening Program Project [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.worldbank. org/.

Воронова С. Елементи фандрайзингу в діяльності менеджера освіти // Сучасна школа України. – 2011. – № 2(230). – С. 34–37.

Burton, Clark. Creating Entrepreneurial Universities : Organizational Pathways of Transformations. – Oxford : Pergamon-Elsevier Science, 1998. – 180 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019