НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Вікторія Михайлівна Булавинець

Анотація


Булавинець В. М. Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень.

 

Запропоновано власне бачення напрямів підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в контексті посилення адресності соціального захисту населення, диверсифікації методів фінансування закладів соціальної сфери та вдосконалення методики й практики оцінювання ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення. Наведено аргументи щодо практичного використання запропонованих заходів.

 

Bulavynets V. The directions of increasing efficiency of local budgets charges of social purpose in the conditions of economic reforms.

 


The own vision of directions of increasing efficiency of local budgets charges of the social purpose are proposed in the context of strengthening of addressness of social defence of population, diversification of methods of financing establishments of social sphere and improving of methodology and practice of evaluation efficiency of budgetary charges of the social purpose. The arguments are showed in favor of use proposed measures.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


“Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” : Програма економічних реформ на 2010–2014 роки. Версія для обговорення. – К. : Комітет з економічних реформ при Президентові України, 2010. – 85 с.

Методы обеспечения адресности трансфертов // Сборник материалов Всемирного банка в сфере социального обеспечения населения. – Всемирный банк : Группа развития человеческих ресурсов, Отдел социальных программ. – 2006. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org/SAFETYNETSANDTRANSFERS/ Resources/281945-1124119303499/ SSNPrimerNote10_Rus.pdf.

Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств : сучасна парадигма та домінанти розвитку ; / Вст. слово С. І. Юрія. – К. : Знання, 2010. – 431 с.

Сініцина І. Забезпечення адресності соціальної допомоги за допомогою бального методу з’ясування ступеня нужденності заявників : огляд літератури. – К. : CASE-Україна : Центр соціально-економічних досліджень, 2011. – 46 с.

Азаров М. Соцдопомога не повинна принижувати людей // Укрінформ : національне інформаційне агентство. – 2012. – 27.02 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ukrinform.ua/ukr/order/?id=1080158.

Макарова О. Державні соціальні програми : теоретичні аспекти, методики розробки та оцінки : Монографія. – К. : Ліра-К, 2004. – 328 с.

Barr N. Economics of the Welfare State. – Oxford : Oxford University Press, 1999. – 384 p. ; Ch. 6, 10, 11. – P. 238-239.

Про проведення експерименту з упровадження методів непрямої оцінки доходів громадян для призначення соціальної допомоги : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. № 448 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/448-2011-%D0%BF.

Інформація про роботу робочої підгрупи “Реформування системи соціальних пільг” та “Подолання бідності” у 2011 році // Офіційний веб-сайт Головного управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської ОДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://82.207.32.127/gutszn/inf2011.doc.

Уряд експериментує з непрямими методами оцінки доходів українців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/ua/ news/2011/11/03/317466.

На доручення Миколи Азарова проводиться інвентаризація і аналіз всіх видів соціальної допомоги // Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату. – 2012. – 29 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245001933&cat_ id=244276429.

Про схвалення Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. № 594-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/594-2009-%D1%80.

Соціальна реформа посилить адресність підтримки незахищених громадян // Офіційний веб-сайт Головного управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської ОДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gutszn.kr-admin.gov.ua/112/ ekref2011/ref07.doc.

Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я : уроки для України / А. Гук, В. Галайда, М. Карі, У. Матілла та ін. ; За ред. У. Матілла. – К. : Проект Європейської комісії “Tacis Bistro”, 2002. – 101 с.

Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів : Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/z1157-10.

Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів : Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. №1205 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/z1308-10.

Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2000 р. № 33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ dn_20000223_33n.html.

Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури : Наказ Міністерства культури України від 20.09.2011 р. № 767/0/16-11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon. nau.ua/doc/?uid=1041.46370.0.

Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві : Закон України вiд 07.07.2011 р. № 3612-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=3612-17.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових программ : Наказ Міністерства економіки України від 24.06.2010 р. № 742 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau. ua/doc/?uid=1022.8022.0.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019