ФІНАНСОВІ ТА МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПІЛЬГ В УКРАЇНІ

Лілія Борисівна Баранник

Анотація


Баранник Л. Б. Фінансові та моральні аспекти реформування системи соціальних пільг в Україні.

 

Проаналізовано стан системи соціальних пільг населення, обґрунтовано необхідність її реформування з фінансової та морально-етичної точок зору. Акцентовано на необхідності монетизації пільг у сфері громадського транспорту.

 

Barannyk L. Financial and moral aspects of social benefits reform in Ukraine.

 


The financial and moral aspects of the reforming of social systems benefits are considered. The special accent spares to the monetization of the privileges in transport.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава : Програма економічних реформ України на 2010–2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uga-port.org.ua/novosti/ukraina/programaekonom-chnikh-reform.

Інформаційний вісник № 11, виданий в рамках проекту “Сприяння громадськості впровадженню принципу соціальної справедливості в державній політиці в соціальній сфері” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.cga.in.ua/fckfi les/v11.pdf.

Інформаційно-аналітичні матеріали з питань праці та соціального захисту населення Запорізької області у 2011 році. – Запоріжжя : ГУПСЗН, 2012. – 64 с.

Каталог пільг в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pilga.in.ua.

Надрага В. Соціальна реформа посилить адресність підтримки незахищених громадян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pension.ukrinform.ua/analy.

Новак А. Монетизація пільг в тій пільговій системі… [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://keu.org.ua/pub/191.

Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993р. № 354 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/354-93-п.

Про затвердження Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутках : Наказ Міністерства статистики України №150 від 27.05.1996 р. (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon. com/document/spart90/inx90950.htm.

Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій : Постанова Кабінету Міністрів України № 20 від 11.01.2005 р. (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/20-2005-п.

Про затвердження Стратегії заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2002 р. № 253 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/253-2002-п.

Проект Закону про гарантії держави щодо виконання судових рішень № 9127 від 08.09.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/ webproc4_1?pf3511=41092.

Розенко П. Епоха застою [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics. lb.ua/state/2012/02/21.

Семенов А.В. Этимологический словарь русского язика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://evarist.narod.ru/text15/015.htm.

Синицина І. Досвід впровадження реформи монетизації соціальної грошової допомоги в Росії. – К. : Центр економічних та соціальних досліджень, 2008. – 44 с.

Синчук С. Соціальні пільги як вид соціального забезпечення в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lawyer.org. ua/?d=311&i=&w=r.

Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні : реальний стан та перспективи реформування. – К. : Центр громадської експертизи, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irf.ua/fi lts/ukr.

Стратегія упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 р. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 594-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/594-2009-р.

Тарасенко Л. Право на пільги – конституційне право на соціальний захист чи нездатність держави забезпечити належний життєвий рівень іншим чином [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pilga.in.ua/ node/1192.

Тарасенко Л., Коваль О. Стратегія упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 р. – погляд зблизька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.pilga.in.ua/node/1212.

Якуненко Н., Кривенко Н. Заміна пільг населенню на адресну грошову допомогу // Україна : аспекти праці. – 2003. – № 1. – С. 21–24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019