УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Оксана Іванівна Тулай, Оксана Ярославівна Кобильник

Анотація


Тулай О. І., Кобильник О. Я. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування Пенсійного фонду України.

 

Розглянуто теоретико-практичні аспекти діяльності Пенсійного фонду України та розкрито його особливості. Визначено основні проблеми, які перешкоджають його розвитку та показано можливі шляхи їх вирішення в сучасних умовах.

 

Tulay O., Kobylnyk O. Improving of the organizational and economic mechanism of pension funds in Ukraine.


Theoretical and practical aspects of the Pension Fund of Ukraine are considered and its features are exposed. The basic problems, that hinder its development are determined and showed possible solutions to current conditions.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бортнік С. В. Шляхи удосконалення функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні // Юридична наука. – 2011. – № 1. – С. 124–127.

Владикіна В. Л., Найдьонов О. Г. Методичні аспекти організації бухгалтерського обліку та контролю в органах Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conference.nuos. edu.ua/catalog/fi les/

lectures/1862.pdf.

Рад Н. С. Бюджетний процес в органах ПФУ : проблеми і перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/eiou/2008_3/21%20-%20Ek%203-2008.pdf.

Гуцайлюк Л. Організація діяльності бухгалтерського обліку в органах Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econa.at.ua/Vypusk_7/gutsaylyuk.pdf.

Махмудов Х. З., Даценко В. В. Напрямки вдосконалення пенсійного страхування як елемента фінансової системи держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/12 3456 789/ 5947/ 1/10_30_42.pdf.

Кіндратець О. Пенсійна політика в країнах заходу [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://pravoznavec.com.ua/period/ chapter/2/36/1428.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019