ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ: РЕАЛІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ

Надія Володимирівна Шаманська

Анотація


Шаманська Н. В. Фінансові ресурси державного соціального страхування на випадок безробіття: реалії та пріоритети.

 

Висвітлено прагматику та проблематику формування фінансових ресурсів державного соціального страхування на випадок безробіття на регіональному рівні. Проведено комплексне дослідження вітчизняної практики використання фінансових ресурсів державного соціального страхування на випадок безробіття. Розглянуто основні проблеми управління фінансовими ресурсами зазначеного виду соціального страхування та окреслено напрями їх вирішення в сучасних умовах.

 

Shamanska N. Financial resources of state social insurance in case of unemployment: realities and priorities.

 


The pragmatics and problems of forming the financial resources of state social insurance in case of unemployment at regional level are shown. The complex research that deals with domestic practice of usage the financial resources of state social insurance in case of unemployment is offered. The basic problems of financial resources managing concerning indicated type of social insurance are defined and directions of their solving nowadays are evaluated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андріїв В. С. Соціальне страхування : історія, проблеми // Служба зайнятості. – 2009. – № 2. – С. 43–51.

Юровська В. Становлення і розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття // Право України. – 2011. – № 10. – С. 37–41.

Васечко Л. І. Ґенеза нормативно-правової бази системи соціального страхування на випадок безробіття в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 12. – С. 13–17.

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08. 07. 2010 р. № 2464–VI // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 270.

Стан ринку праці Тернопільської області у 2008 р. Аналітично-статистичний огляд. – Тернопіль : Тернопільський обласний центр зайнятості – робочий орган виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, 2009. – 29 с.

Стан ринку праці Тернопільської області у 2009 р. Аналітично-статистичний огляд. – Тернопіль : Тернопільський обласний центр зайнятості – робочий орган виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, 2010. – 27 с.

Стан ринку праці Тернопільської області у 2010 р. Аналітично-статистичний огляд. – Тернопіль : Тернопільський обласний центр зайнятості – робочий орган виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, 2011. – 32 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019