ОСОБИСТІ ФІНАНСИ ЯК ПЕРВИННИЙ ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ

Вадим Олександрович Куцяк

Анотація


Куцяк В. О. Особисті фінанси як первинний елемент фінансової системи держави.

 

Досліджено теоретичні аспекти становлення та розвитку особистих фінансів в умовах ринку. Визначено роль особистих фінансів як первинної ланки фінансової системи та регулятора макроекономічних процесів у державі.

 

Kutsiak V. Personal finance as a primary element of the state financial system.

 

The theoretical aspects of the formation and development of personal finance in the market economy are explored. The role of personal finance is defined as primary regulator of the financial system and macroeconomic developments in the state.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Клейнер Г. Н. Наноекономіка // Питання економіки. – 2005. – № 12. – С. 70–75.

Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств : сучасна парадигма та домінанти розвитку. – К. : Знання, 2010. – 431 с.

Финансы в вопросах и ответах / Под ред. В. В. Иванова, В. В. Ковалева. – М. : Проспект, 2009. – 284 с.

Глухов В. В. Личные финансы в финансовой системе. – Владивосток : ДГУ, 2008. – 208 с.

Римашевская Н. А. Человеческий потенциал России и проблемы “сбережения населения” // Российский экономический журнал. – 2010. – № 9–10. – С. 23–28.

Екшембиев Р. С. Персональные финансы в финансовой системе государства. – М. : МГУ, 2008. – 302 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019