ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ПРОДЮСУВАННІ ТЕАТРАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Анатолій Васильович Сєріков, Ігор Миколайович Клваль

Анотація


Сєріков А. В., Клваль І. М. Економіко-математичне моделювання фінансових процесів при продюсуванні театральних проектів.

 

Проведено економіко-математичне дослідження умов фінансування театральних продюсерських проектів. Здобуто розрахункові співвідношення, за допомогою яких можна отримати кількісні обґрунтування можливих управлінських рішень.

 

Serikov A., Кoval I. The mathematical and economical modelling of the financial processes during producing
the theatrical projects.

 

The mathematical and economic research of the financial conditions of the theatrical producer’s projects is conducted, as the cosequence calculation correlations are obtained via it can be got quantitative basises of the possible management decisions.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера : Учебник для вузов / Под ред. Г. П. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 719 с.

Келлисон К. Продюсирование на телеведении : практический подход / Пер. с англ. – Минск : Гревцов Паблишер, 2008. – 384 с.

Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 1995. – 320 с.

Сєріков А. В. Математичне обґрунтування доцільності переходу до єдиної схеми нарахування банківських відсотків і дисконту. – Харків, 1998.

Бочаров П. П., Касимов Ю. Ф. Финансовая математика. – М. : Гардарики, 2002. – 624 с.

Смоляк С. А. Дисконтирование денежных потоков в задачах оценки эффективности инвестиционных проектов и стоимости имущества. – М. : Наука, 2006. – 324 с.

Сєріков А. В., Марченко О. В. Економіко- математичне моделювання необхідних умов участі банку в проектному фінансуванні підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1(67). – С.186–190.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019