ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Аліна Василівна Базавлук

Анотація


Базавлук А. В. Застосування фінансового лізингу для оновлення основного капіталу залізничного транспорту України.

 

Проведено аналіз особливостей функціонування залізничного транспорту, які впливають на процес відтворення його основного капіталу. Сформульовано переваги використання фінансового лізингу для оновлення основного капіталу залізничної галузі.

 

Bazavlyuk A. Application financial leasing for upgrading the fixed capital of railway transport of Ukraine.

 

Features of the railway transport function are analysed that influence on the reproduction process of fixed capital. The advantages of using the financial leasing for upgrading the fixed capital of railway industry are formulated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


http://www.uz.gov.ua/.

Струмилин С. Г. Избранные произведения. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 488 с.

Реструктуризація, оновлення і розміщення виробничого апарату залізниць України / Ю. М. Федюшин, В. І. Букін, Ю. Є. Пащенко. – К. : РВПС України НАН України, 2002. – 397 с.

Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту : становлення та розвиток ; За ред. д. е. н., проф. Є. М. Сича. – К. : Логос, 2004. – 381 с.

Горемыкин В. А. Лизинг. Практическое учебно-справочное пособие. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 384 с.

Лізингові операції – додаткові можливості розвитку підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.meblevyk.info/info.php?і=64.

Закон України “Про фінансовий лізинг” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 16. – С. 68 (із змінами та доповненнями).

Основи лізингу : Навчальний посібник / В. І. Міщенко, О. Г. Луб’яницький, Н. Г. Слав’янська. – К. : Товариство “Знання”, КОО, 1997. – 138 с.

Ефективність використання фінансового лізингу для оновлення основного капіталу підприємств залізничної галузі / В. І. Стрілець, О. А. Мінченкова, Г. А. Юрченко // Вісник Дніпропетровського національного університету

імені академіка В. Лазаряна. – Вип. 25. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2008. – С. 253–258.

Иванков М. В. Использование финансовой аренды (лизинга) на железнодорожном транспорте // Экономика железных дорог. – 2003. – № 2. – С. 9–21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019