ІНСТИТУТ НЕЗАЛЕЖНИХ ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Тетяна Олексіївна Кізима

Анотація


Кізима Т. О. Інститут незалежних фінансових консультантів: становлення та перспективи розвитку в Україні.

 

Розкрито сутність та обґрунтовано необхідність розвитку інституту незалежних фінансових консультантів в Україні. Виокремлено позитивні моменти та визначено суттєві переваги професії незалежного фінансового консультанта. Окреслено перспективи розвитку інституту незалежних фінансових консультантів в сучасних умовах вітчизняної економіки.

 

Kizyma T. The institute of independent financial advisers: becoming and prospects in Ukraine. 


The essence and necessity of the institute of independent financial advisers development in Ukraine are discovered. Positive aspects are pointed out and significant advantages of independent financial advisers profession are defined. Prospects of the institute of independent financial advisers development in the current conditions of national economy are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шишкин Д. Независимый финансовый советник // Популярные финансы. – 2006. – № 11. – С. 21–23.

Гуркина Е. Страна советников // Business Week. – 2007. – № 16–17. – С. 48–49.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

Шефер Б. Путь к финансовой независимости. Первый миллион за семь лет : Пер. с нем. – М. : Мудрость, 2002. – 136 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019