АНТРОПОЛОГІЗМ ДИВЕРГЕНЦІЇ ТЕОРІЇ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Андрій Ігорович Крисоватий

Анотація


Крисоватий А. І. Антропологізм дивергенції теорії преференційного оподаткування.

 

Проаналізована ретроспектива преференційного оподаткування, визначено основні проблеми преференційного оподаткування і шляхи їх подолання в Україні. Досліджено світові та європейські орієнтири преференційного оподаткування.

 

Krysovatyj A. Antropologism of divergence of preferential taxation theory.

 

The retrospective of preferential taxation is analysed. The main problems of preferential taxation in Ukraine are determined. The ways of solving problems are suggested. The world and European vectors preferential taxation are investigated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Колодко Г. Институты, политика и экономический рост // Вопросы экономики. – 2004. – № 7. – С. 46, 50.

North D. Understanding Economic Change and Economic Growth // Distinguished Lectures. – 2002. – № 7.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 1999. – С. 164.

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. – М. : Экономика, 1995. – С. 456.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019